Utbildningsdagarna 2021

Årets utbildningsdagar är digitala och äger rum 8-9 mars 2021. Temat är ”Det sårbara barnet” – biologiska och sociala aspekter.

Länk för anmälan: https://www.bnps2021.se/anmalan/