För att bli medlem i barnneuropsykiatriska sektionen behöver du vara läkare.