Verksamhetsberättelse 2011

Stockholm 2012 03 23

Verksamhetsberättelse 2011

Årsmötet hölls 24 mars 2011 i Stockholm, i anslutning till utbildningsdagarna.

Styrelsen har under året utgjorts av Björn Kadesjö, ordförande, MaiBritt Giacobini, sekreterare, Harald Sturm, kassör, Marie O´Neill, ledamot, Alf Kågström, ledamot, Ylva Liander, ledamot, Susanna Danielsson, ledamot.

Marie O´Neil har varit kontaktperson i BUP föreningens styrelse.

Revisor har varit Ylva Stenbom och revisorsuppleant Mats Ageberg.

Valberedning har bestått av Vivianne Nordin och Kerstin Malmberg.

Under verksamhetsåret 2011 har årsmötet hållits 24 mars i Stockholm och höstmötet 30 november i Stockholm. Höstmötet hölls i anslutning till Läkarstämman. Prof. Sven Bölte höll en föreläsning om det pågående arbetet med DSMV. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten. Utbildningsdagarna i Stockholm 24 och 25 mars handladeom ” ”ADHD i tonåren”.

Webadress: www.barnneuropsyk.net

Antalet betalande medlemmar i sektionen är idag 207 .

 

För styrelsen

Björn Kadesjö
ordförande

MaiBritt Giacobini
sekreterare