Startsidan

Sektionen, en sektion inom Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, utgör en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för barnneuropsykiatri verksamma huvudsakligen inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomsmedicin, skolhälsovård och allmän psykiatri.

Sektionens syfte är att vidareutveckla det barnneuropsykiatriska kunskapsområdet-fungera som en fortbildningsinstans-genom att bl a årligen anordna utbildningsdagar. Sektionen skall också tillsammans med moderföreningen företräda specialområdets vetenskapliga och fackliga intressen.

Kunskapsområdet barnneuropsykiatri vidgades och intresset för barnneuropsykiatriska frågeställningar ökade alltmera under början av 1990-talet. Ett första nätverksmöte för läkare intresserade av barnneuropsykiatri anordnades i samband med medicinska riksstämman 1995. En interimsstyrelse valdes och i mars 1996 konstituerades ”Intresseföreningen för barnneuropsykiatri” vid ett möte i Göteborg. Intresseföreningen ansökte om att få utgöra en sektion inom Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri vilket godkändes vid föreningens årsmöte i Umeå i september 1996.