LÄKARSEKTIONER, SVERIGE

Svensk Neuropediatrisk Förening

Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

Skolläkarföreningen

Delföreningen för Allmänpediatrik och Hälsovård

Sveriges läkarförbund/Specialistföreningar

 

SPECIALISTFÖRENINGAR, INTERNATIONELLA

European Society for Child and Adolescent Psychiatry

European College of Neuropsychopharmachology

 

ÄMNESKUNSKAPSRELATERADE SIDOR

Autismforum   

ADHD center    

Sömnstörningar   

Melatoninbehandling av skolungdomar med insomningssvårigheter                                               

Om bipolär sjukdom

Riktlinjer för utredning av tillstånd inom autismspektrum 

Socialstyrelsen/ovanliga diagnoser
Informationscentrum för ovanliga diagnoser

NÄTVERK FÖR YRKESAKTIVA

ADHD nätverket

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGSENHETER

http://www.barnsutveckling.se

FORSKNING OM NEUROPSYKIATRISKA TILLSTÅND, SVERIGE

Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet/ Stockholm Läns Landsting

KIND, Karolinska Institutet

Gillberg center, Göteborg