Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Årsmötet hölls 29 mars 2012 i Göteborg i anslutning till utbildningsdagarna.

Styrelsen har under året utgjorts av Björn Kadesjö, ordförande, Selma Idring, sekreterare, Harald Sturm, kassör, Marie O´Neill, ledamot, Alf Kågström, ledamot, Ylva Liander, ledamot, Najah Khalifa, ledamot.

Marie O´Neil har varit kontaktperson i BUP föreningens styrelse.

Revisor har varit Ylva Stenbom och revisorsuppleant Mats Ageberg.

Valberedning har bestått av Kerstin Malmberg och MaiBritt Giacobini.

Under verksamhetsåret 2012 har årsmötet hållits 29 mars i Göteborg och höstmötet i anslutning till Läkarstämman. Dr Hans Smedje höll en föreläsning om narkolepsi. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten. Utbildningsdagarna i Göteborg 29 och 30 mars handlade om Insatser vid autism.

Webadress: www.barnneuropsyk.net

Antalet betalande medlemmar i sektionen är idag 205 .

För styrelsen

Björn Kadesjö
ordförande