Utbildningsdagarna  2018-03-12 – 2018-03-13 på Bonnierhuset i Stockholm

Temat är Livsstilsfaktorer och neuropsykiatri

 Sambandet mellan neuropsykiatri och ätstörningar Sthlm 180313 Elisabet Wentz

Kan barn med NPF och språkstörning bli flerspråkiga Eva-Kristina

Idrottsrörelsen inte en självklar arena för barn med NPFMåns Lööf Salameh

Förebygga neuropsyk Sthlm mars 2018 Anna Sarkadi

En kalori ger nergi till bra och bus Lolita Mörk [Kompatibilitetsläge]

Farmakologisk och ickefarmakologisk behandling Lars Palm

Can early deprivation cause npf Edmund Sonuga-Barke

Avhandling sömn Katarina Danielsson Avhandling Dan Edvinsson

Avhandling depression och genetik Timea Bianchi-Rimay

Avhandling sömn Katarina Danielsson

Avhandling ADHD och ABR response Emma Claesdotter