I denna skall det läggas in info om kommande utbildningsdagar, men det ska även finnas ett arkiv tex under en länk ”Utbildningsdagar 2012″ kan vi ha årets powerpointpresentationer mm.