Utbildningsdagarna 2014

Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar år 2014, som hölls 17-18 mars i Bonnierhuset i Stockholm, hade temat ”DSM 5 – vad händer sen? Att integrera ny kunskap för autismspektrum och ADHD”.

Under första dagen diskuterades bla nya neuropsykiatriska diagnoser i DSM 5, diagnostiska metoder och dess roll i DSM 5, familjens socioekonomiska status och dess roll i autismspektrumstörningar samt irritabilitet och mood disruptive disorder. Den första dagen avslutades med gemensam middag i Astrid Lindgrens sagoanda på Junibacken, Djurgården. Under andra dagen berättade Thomas Javeblad om egna erfarenheter om att leva med odiagnostiserad ADHD; vidare behandlades samsjuklighet vid autismspektrum, kognitiva hjälpmedel samt inflammationens roll i neuropsykiatriska störningar. Nya avhandlingar från Karolinska Institutet och Linköpings Universtitet presenterades.

Föreläsare och länk till respektive föreläsarmaterial (OBS man måste klicka sig vidare till föreläsningen när ny länksida öppnas Vi har laddat upp den föreläsarmaterial som erhållits från respektive föreläsare; vänligen observera att vissa bilder regiderats utifrån bl.a. föreläsarnas önskemål om att inte lägga upp preliminär data.

Catherine Lord, Ph.D.  Professor of Psychology and founding Director of the Center for Autism and the Developing Brain (CADB), at NewYork-Presbyterian Hospital Föreläsning

Dheeraj Rai M.D. Ph.D. psychiatrist United Kingdom Föreläsning

Selma Idring barn- och ungdomspsykiater Överläkare neuropsykiatriska enheten sydost Stockholm Föreläsning

Mia Ramklint Barn- och ungdomspsykiater och vuxenpsykiater, Docent. Arbetar som universitetslektor vid Uppsala Universitet och kliniskt med unga vuxna patienter inom allmänpsykiatrin. Föreläsning

Argyris Stringaris MD. PhD. Barn och Ungdomspsykiater, Maudsley Hospital London. Forskare och lektor vid Institute of Psychiatry King’s College London

Thomas Javeblad Före detta Målvakt i Tre Kronor, och Elitserie spelare för HV-71 och Luleå Hockey

Maria Silverberg Barn- och ungdomspsykiater överläkare BUP FUNK i Stockholm Föreläsning

Mats Ericsson Barnneurolog överläkare neuropediatriken Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna Föreläsning

Agneta Rosling Barn- och ungdomspsykiater överläkare med. dr BUP Uppsala

Gunilla Jarkman Björn Barn- och ungdomspsykiater överläkare med. dr BUP Linköping Föreläsning

Irina Manouilenko Vuxenpsykiater överläkare med. dr Järva vuxenpsykiatriska mottagning Stockholm Föreläsning

Magnus Lindvall Barn – och ungdomspsykiater Docent Överläkare BUP Lund

Ulla Otterstadh arbetsterapeut BUP FUNK i Stockholm Föreläsning