Utbildningsdagarna 2016 markerade BNPS’ 20 års jubileum. Temat var ”BNPS 20 år – vart är neuropsykiatrin på väg?” Programmet och deltagarlistan hittar ni här.

Program och deltagarlista BNPS 2016

Föreläsningsanteckningar kan ni ladda ner genom att klicka på nedanstående länkar:

Berit Lagerheim och Mats Ageberg BNPS Historik

Christoffer Gillberg Interventioner vid NP tillstånd

Bo Söderpalm behandling av ADHD och substansberoende med CD (centralstimulantia)

Paul Lichtenstein Autism underliggande genetiska faktorer

Sebastian Lundström autism symptom vs prevalens

F. Xavier Castllanos The Future of NP Diagnoses

Gunnel Janeslätt Litteraturlista BNPS 2016

Lars Westberg Autism från genetik till möjlig behandling

Maria Råstam ätstörningar vid NP tillstånd

Eva Norén Selinus presentation avhandling

Selma Idring Nordström presentation avhandling