Här hittar ni verksamhetsberättelsen för år 2013 som PDF fil.