Presentationerna från utbildningsdagarna ligger under fliken utbildningsdagar 2018

 

Utbildningsdagarna 2019-03-11 – 2019-03-12

på Bonnierhuset i Stockholm