Aktuellt

Utbildningsdagarna 2024

Utbildningsdagarna 2024 har ägt rum på Bonnier Conference Center, Stockholm, 11-12 mars 2024

Flera av föreläsarpresentationerna ligger uppe under rubriken ”Utbildningsdagarna 2024

Avseende Utbildningsdagarna 2025 återkommer vi med mer information efter sommaren.