Aktuellt

Årets utbildningsdagar

Årets utbildningsdagar är nu över. Länkar till presentationerna finns under fliken ”Utbildningsdagarna 2023”.

Nästa års utbildningsdagar äger rum i Stockholm, preliminärt 11-12 mars 2024. Mer information kommer.

INSAR 2023 Annual Meeting Stockholm, 3-6 maj 2023

SFBUP Psykofarmakologisk uppdatering – Stockholm/Göteborg januari/februari 2024