Aktuellt

Varmt välkomna till höstens medlemsmöte i Barnneuropsykiatriska sektionen!

Årets möte den 29/11 kl 16-18 är helt digitalt och programmet är följande:
Klockan 16-17: Föreläsning av Rikke Thaarup Wesselholt, ”Psykofarmaka förskrivning i de nordiska länderna”

Klockan 17-18: Medlemsmöte

LÄNK UTSKICKAD I SEPARAT MAIL

Nästa års utbildningsdagar äger rum i Stockholm, preliminärt 11-12 mars 2024. Mer information kommer.

SFBUP Psykofarmakologisk uppdatering – Stockholm/Göteborg januari/februari 2024