Aktuellt

Sektionens höstmöte ägde rum 9/12-2021.

Barnläkare Olof Hertting höll en uppskattad presentation om covid-19 hos barn. Se presentationen här

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Årets utbildningsdagar

Årets utbildningsdagar har ägt rum 14-15/3-2022 i Stockholm.

https://www.bnps2022.se/

Vi kommer att lägga upp presentationerna inom kort.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Länk till SFBUP:s farmakologiska fortbildningsdagar 2022 finns här.

Mer information på SFBUP:s hemsida.