Aktuellt

Årets utbildningsdagar

Nu kan du anmäla dig till utbildningsdagarna 2023 i Stockholm 20-21 mars, på temat ”Neuropsykiatri och en omvärld i kris”.

https://www.bnps2023.se/

 

 

 

Höstmötet 2022 har ägt rum med bland annat information om de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid ADHD och autism. Presentationen finns här.

 

______________________________________________________________________________

Hej alla medlemmar! Det finns fortfarande platser kvar på farmakologisk uppdatering som ges via SFBUP.

Kurserna 2023 kommer att vara i:

Stockholm 2023-01-26 – 2023-01-27

Göteborg 2023-02-02 – 2023-02-03 

Mer information och anmälan sker via SFBUPs hemsida https://slf.se/sfbup/

eller via nedanstående länk:

https://slf.se/sfbup/utveckling/fortbildning-specialister/farmakologisk-fortbildning-for-specialistlakare/