Utbildningsdagarna 2012

Utbildningsdagarna 2012, i Göteborg, med temat ”Insatser vid autism” hade lockat nästan 200 deltagare

Det gjordes en genomgång av aktuellt kunskapsläge med särskilt fokus på behandling. Flera föredragshållare betonade heterogeniciteten i etiologin. Det är kanske bättre att tänka i begreppet ”autismer” än i ”autismspektrum”. Med det som utgångspunkt är det inte förvånande att generella behandlingsprogram ger så pass måttliga resultat. En individualiserad behandling  och en allmänt  autismvänlig miljö är därför extra viktigt. Att verkligen behandla den så vanliga samsjukligheten fullt ut är av stort värde eftersom vi ännu inte kan erbjuda någon avgörande behandling för själva autismen. Det finns risk för underbehandling p.g.a. den ofta förekommande uppdelningen av autismexperter på en plats och experter på ADHD, depression, bipolaritet, dyslexi, ängslighet  etc. på helt andra platser. Ett närmare samarbete behöver etableras på många håll i landet.

Tidig upptäckt är möjligt. Diagnosen satt i 2-3 års ålder är stabil över tid. Frekvenser på cirka 1,0% rapporteras både bland barn och vuxna vilket även det talar för stabilitet. Autistiska drag kan vara så vanliga att det berör  6-7% i befolkningen.

Dagarna avslutades med såväl en bakåt- som framåtblick i farmakologiska möjligheter. Nya former av stabiliserare för dopamin/serotonin kan bli det som ger riktigt bra hjälp redan i en nära framtid.

Flera avhandlingar presenterades i korta versioner av BNPS-medlemmar.  En programpunkt vi hoppas kunna erbjuda även nästa år.

Stort tack till alla föredragshållare och för att ni ger oss möjlighet att tillhandahålla powerpointpresentationerna nedan.
De kommer att finnas kvar på hemsidan till våren 2013.

Alf Kågström

 

Christopher Gillberg
Recognition and management of autism throughout the lifespan (länk)

Nora Choque Olsson/Sven Bölte
Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (länk)

Ann-Britt Norin
Att göra praktik av teori!
Förhållningssätt och bemötande av elever i särskolan (länk)
Barnanpassad utredning (länk)

Håkan Jarbin
Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling (länk)

Ulrika Långh
Insatser till små barn med autism utifrån TBA (länk)

Eva Nordin-Olson
Insatser vid Autismspektrum tillstånd  (länk)

Kerstin Malmberg
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive  Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes (länk)

Maria Unenge Hallerbäck
Autism and early development in adults with schizophrenia (länk)

Tove Lugnegård
Asperger syndrome and schizophrenia (länk)

Patricia Howlin
The evidence base for interventions for children with autism spectrum disorders (länk)

Lena Nylander
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients (länk)

Arvid Carlsson
Release of Adrenaline from the Adrenal Medulla of Rabbits Produced by Reserpine (länk)