Under nedanstående länk återhittas verksamhetsberättelsen för år 2014.

Verksamhetsberättelse 2014 BNPs