Utbildningsdagarna 2013

Neuropsykiatriska tillstånd i ett utvecklingsperspektiv

18-19 mars 2013, Bonnierhuset i Stockholm

Vid fortbildningsdagarna 2011 presenterade Christopher Gillberg begreppet ESSENCE. Med det ville han fästa uppmärksamhet på att de barn som så småningom utvecklar den problembild som vi förknippar med diagnoser som autism eller ADHD, mycket ofta har betydelsefulla avvikelser i sin utveckling som alltför sällan uppmärksammas i tidigt skede. Barn med neuropsykiatriska diagnoser har också en blandad problembild med förutom psykiatrisk samsjuklighet också betydelsefulla avvikelser i sin språkliga, motoriska och perceptuella utveckling med betydelse för framtida bekymmer.

Fortbildningsdagarna i mars 2013 med temat ”Neuropsykiatriska tillstånd i ett utvecklingsperspektiv” avser fördjupa kunskapen inom dessa områden. Temat kommer att belysas med en stor variation på föreläsningarnas inriktning av mycket kunniga föreläsare från i första hand Sverige men också från England och Norge.

***

Nedan kan ni klicka er vidare till föreläsningsmaterial och presentationer från 2013 års utbildningsdagars föreläsare.

Hugo Lagercrantz ”Hjärnans tidiga utveckling” Del 1 och 2 HjärnutvBonnierMars2013 del 1 HjärnutvBonnierMars2013 del 2

Mia Ramklint ”Neuropsykiatri och personlighetsstörningar hos unga vuxna”: Mia_Ramklint

Heidi Aase ”ADHD hos förskolebarn”: Aase_mars_2013_Handout

Najah Khalifa ”Affektreglering med Tourette Syndrom som utgångspunkt”: Najah_Khalifa

Claes von Hofsten ”Perception och handling hos barn med autism”: BNPS2013_claes_von_hofsten

Ingegerd Ericsson ”Daglig idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer. Erfarenheter och forskningsresultat från Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil” BNPS2013_ingegerdericsson BNPS2013_ingegerdericsson2

Harald Sturm och Eric Zander ”Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn -ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv” BNPS_20130318_final_åhörakopior_EZ_HS

Jakob Åsberg ”Läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser: kognitiva och pedagogiska perspektiv” konferens BNPS stockholm Jakob Åsberg