Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Adress hem

Adress arbete

Ditt meddelande

 Är medlem av Läkarförbundet
 Jag godtar att förbundet tar upp årsavgiften (200:-)
 Jag vill själv betala med plusgiro (konto 710113-2)

Spec-kompetens eller ST: