Kan barn med NPF och språkstörning bli flerspråkiga Eva-Kristina Salameh