Barnneuropsykiatriska sektionens fortbildningsdagar 2014 kommer att äga rum i Stockholm den 17 och 18 mars nästa år med temat:  DSM 5 – vad händer sen? Att integrera ny kunskap för autismspektrum och ADHD.

Sektionen har bjudit in både internationella och nationella experter på området och det väntar ett späckat program med de senaste rönen inom forskning om autism och ADHD. Notera redan nu datumet i almanackan! Programmet kommer snart vara klart och anmälan kan ske via akademikonferensens hemsida http://www.slu.se/akademikonferens från mitten av november. Skynda dig med din anmälan, antalet platser är begränsat.